Inverters

اینورتر (مبدل DC به AC)

تغذیه با ولتاژ 220 و 115 با فرکانس 60 و400 هرتز به طور وسیعی در صنایع نظامی استفاده می شود. این نوع تغذیه ها معمولا به وسیله دیزل ژنراتورها تامین می گردد که هزینه نگهداری آنها زیاد و کیفیت ولتاژ خروجی آنها برای تجهیزات جدید مناسب نیست. بنابراین شرکت مهندسی ویدانیک با توجه به نیاز بسیاری از صنایع نظامی یک سری از اینورترها را طراحی و تولید میکند.


VID1210 SERIES


ویژگی های فنی:

Supply Voltage: 28VDC nominal (22-32VDC), Current 600 Amps Max
OUTPUT: 115/220VAC , 10 Amps ,  1 Phase
Frequency: 400 , 60 +/-0.06 Hz (Not Adjustable)
Protection: Short Circuit, Over-temprature
Efficiency at rated load 80%
Harmonic Distortion 3% (Individual Harmonics)
Operating Temperature -40°C to +52°C

VID1210
115,220 VAC ,1 Phase ,10Amp
این اینورتر برای تجهیزاتی طراحی شده که در شرایط محیطی سخت، از جمله ارتعاش، شوک، دما و رطوبت بالا کار میکنند.استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین کنترلرهای شرکت میکروچیپ امنیت عملکرد دستگاه را مظاعف کرده است.

ولتاژ ورودی 22 تا 32 ولت DC.

ولتاژ خروجی تک فاز 115 یا 220 ولت 60 یا 400 هرتز  ثابت میباشد.

کاربردها:
تجهیزات دریایی، شناورها،تجهیزات نظامی،خودروهای نظامی،صنایع هواپیمایی

اینورتر 400 هرتز صنایع دریایی

VID3210 SERIES


ویژگی های فنی:

Supply Voltage: 28VDC nominal (22-32VDC), Current 600 Amps Max

OUTPUT: 115/220VAC ,10 Amps , 3  Phase

Frequency: 400 , 60 +/-0.06 Hz (Not Adjustable)
Protection: Short Circuit, Over-temprature
Efficiency at rated load 80%
Harmonic Distortion 3% (Individual Harmonics)
Operating Temperature -40°C to +52°C

VID3210
115,220 VAC ,3 Phase ,10Amp
این اینورتر برای تجهیزاتی طراحی شده که در شرایط محیطی سخت، از جمله ارتعاش، شوک، دما و رطوبت بالا کار میکنند.استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین کنترلرهای شرکت میکروچیپ امنیت عملکرد دستگاه را مظاعف کرده است.

ولتاژ ورودی 22 تا 32 ولت DC.

ولتاژ خروجی 3 فاز 115 یا 220 ولت AC با فرکانس 400 یا 60 هرتز ثابت میباشد.

کاربردها:
تجهیزات دریایی، شناورها،تجهیزات نظامی،خودروهای نظامی،صنایع هواپیمایی

اینورتر 400 هرتز صنایع دریایی

VID1220 SERIES


ویژگی های فنی:

Supply Voltage: 28VDC nominal (22-32VDC), Current 600 Amps Max
OUTPUT: 120/240VAC , 20Amps , 1 Phase
Frequency: 400 , 60 +/-0.06 Hz (Not Adjustable)
Protection: Short Circuit, Over-temprature
Efficiency at rated load 80%
Harmonic Distortion 3% (Individual Harmonics)
Operating Temperature -40°C to +52°C

VID1220
115,220 VAC ,1 Phase ,20Amp
این اینورتر برای تجهیزاتی طراحی شده که در شرایط محیطی سخت، از جمله ارتعاش، شوک، دما و رطوبت بالا کار میکنند.استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین کنترلرهای شرکت میکروچیپ امنیت عملکرد دستگاه را مظاعف کرده است.

ولتاژ ورودی 22 تا 32 ولت DC.

ولتاژ خروجی تک فاز 115 یا 220 ولت 60 یا 400 هرتز  ثابت میباشد.

کاربردها:
تجهیزات دریایی، شناورها،تجهیزات نظامی،خودروهای نظامی،صنایع هواپیمایی

اینورتر 400 هرتز صنایع دریایی

VID32M3 SERIES


ویژگی های فنی:

Supply Voltage: 28VDC nominal (22-32VDC), Current 600 Amps Max

OUTPUT: 115/220VAC ,100 Amps , 3  Phase

Frequency: 400 , 60 +/-0.06 Hz (Not Adjustable)
Protection: Short Circuit, Over-temprature
Efficiency at rated load 80%
Harmonic Distortion 3% (Individual Harmonics)
Operating Temperature -40°C to +52°C

VID32M3

115,220 VAC ,3 Phase ,100Amp
این اینورتر برای تجهیزاتی طراحی شده که در شرایط محیطی سخت، از جمله ارتعاش، شوک، دما و رطوبت بالا کار میکنند.استفاده از جدیدترین و پیشرفته ترین کنترلرهای شرکت میکروچیپ امنیت عملکرد دستگاه را مظاعف کرده است.

ولتاژ ورودی 22 تا 32 ولت DC.

ولتاژ خروجی 3 فاز 115 یا 220 ولت AC با فرکانس 400 یا 60 هرتز ثابت میباشد.

کاربردها:
تجهیزات دریایی، شناورها،تجهیزات نظامی،خودروهای نظامی،صنایع هواپیمایی

اینورتر 400 هرتز 3 فاز 115 ولت یا 220 ولت