سوالات متداول

FAQs Shortcodes

You can show the faqs with Porto FAQs shortcodes.


Normal

-محصولات را میتوانید بصورت حضوری با هماهنگی قبلی در محل شرکت دریافت کنید.

 

امکان تحویل سفارش

برای شهر تهران: از طریق پست پیشتاز- تیپاکس- ارسال پیک 

 برای نقاط دیگر کشور : از طریق باربری- طریق پست پیشتاز- تیپاکس

 پرداخت کارت به کارت

امکان پرداخت وجه سفارش از طریق کارت به کارت به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت صورت گیرد. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

شماره حساب شبا: IR31-0560-0836-8000-1073-1320-01 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

شماره کارت: 3407 – 1554 – 8610 – 6219 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

با توجه به نوع محصولات و موجودی ، زمان تحویل متفاوت میباشد به همین دلیل حتما با شرکت تماس بگیرید.ولی اکثر محصولات کمتر از 72 ساعت ارسال میشود.

در حال حاضر میتوانید بصورت مستقیم از شرکت ویدانیک که مسئولیت تحویل و ارسال محصولات خود را به سراسر کشور برعهده دارد کالای مورد نیاز خود را تامین کنید. تلفن تماس 77336419-021

یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه ما ارائه خدمات مشاوره در حوزه مصرف و طریقه انتخاب محصولاتمان به مصرف کنندگان میباشد پس پیشنهاد میکنیم قبل از خرید حتما از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.


Show Filter


-محصولات را میتوانید بصورت حضوری با هماهنگی قبلی در محل شرکت دریافت کنید.

 

امکان تحویل سفارش

برای شهر تهران: از طریق پست پیشتاز- تیپاکس- ارسال پیک 

 برای نقاط دیگر کشور : از طریق باربری- طریق پست پیشتاز- تیپاکس

 پرداخت کارت به کارت

امکان پرداخت وجه سفارش از طریق کارت به کارت به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت صورت گیرد. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

شماره حساب شبا: IR31-0560-0836-8000-1073-1320-01 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

شماره کارت: 3407 – 1554 – 8610 – 6219 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

با توجه به نوع محصولات و موجودی ، زمان تحویل متفاوت میباشد به همین دلیل حتما با شرکت تماس بگیرید.ولی اکثر محصولات کمتر از 72 ساعت ارسال میشود.

در حال حاضر میتوانید بصورت مستقیم از شرکت ویدانیک که مسئولیت تحویل و ارسال محصولات خود را به سراسر کشور برعهده دارد کالای مورد نیاز خود را تامین کنید. تلفن تماس 77336419-021

یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه ما ارائه خدمات مشاوره در حوزه مصرف و طریقه انتخاب محصولاتمان به مصرف کنندگان میباشد پس پیشنهاد میکنیم قبل از خرید حتما از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.


Show Pagination

-محصولات را میتوانید بصورت حضوری با هماهنگی قبلی در محل شرکت دریافت کنید.

 

امکان تحویل سفارش

برای شهر تهران: از طریق پست پیشتاز- تیپاکس- ارسال پیک 

 برای نقاط دیگر کشور : از طریق باربری- طریق پست پیشتاز- تیپاکس

 پرداخت کارت به کارت

امکان پرداخت وجه سفارش از طریق کارت به کارت به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت صورت گیرد. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

شماره حساب شبا: IR31-0560-0836-8000-1073-1320-01 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

شماره کارت: 3407 – 1554 – 8610 – 6219 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

با توجه به نوع محصولات و موجودی ، زمان تحویل متفاوت میباشد به همین دلیل حتما با شرکت تماس بگیرید.ولی اکثر محصولات کمتر از 72 ساعت ارسال میشود.

در حال حاضر میتوانید بصورت مستقیم از شرکت ویدانیک که مسئولیت تحویل و ارسال محصولات خود را به سراسر کشور برعهده دارد کالای مورد نیاز خود را تامین کنید. تلفن تماس 77336419-021

یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه ما ارائه خدمات مشاوره در حوزه مصرف و طریقه انتخاب محصولاتمان به مصرف کنندگان میباشد پس پیشنهاد میکنیم قبل از خرید حتما از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.


Show Archive Link

-محصولات را میتوانید بصورت حضوری با هماهنگی قبلی در محل شرکت دریافت کنید.

 

امکان تحویل سفارش

برای شهر تهران: از طریق پست پیشتاز- تیپاکس- ارسال پیک 

 برای نقاط دیگر کشور : از طریق باربری- طریق پست پیشتاز- تیپاکس

 پرداخت کارت به کارت

امکان پرداخت وجه سفارش از طریق کارت به کارت به شماره کارت‌های قید شده در این قسمت صورت گیرد. جهت پرداخت به صورت کارت به کارت می‌توان از دستگاه های ATM (عابر بانک) و یا کارت به کارت اینترنتی استفاده کرد.

شماره حساب شبا: IR31-0560-0836-8000-1073-1320-01 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

شماره کارت: 3407 – 1554 – 8610 – 6219 بانک سامان به نام خانم الهه توکلی

با توجه به نوع محصولات و موجودی ، زمان تحویل متفاوت میباشد به همین دلیل حتما با شرکت تماس بگیرید.ولی اکثر محصولات کمتر از 72 ساعت ارسال میشود.

در حال حاضر میتوانید بصورت مستقیم از شرکت ویدانیک که مسئولیت تحویل و ارسال محصولات خود را به سراسر کشور برعهده دارد کالای مورد نیاز خود را تامین کنید. تلفن تماس 77336419-021

یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه ما ارائه خدمات مشاوره در حوزه مصرف و طریقه انتخاب محصولاتمان به مصرف کنندگان میباشد پس پیشنهاد میکنیم قبل از خرید حتما از مشاوره رایگان ما بهره ببرید.