نظر برخی مشتریان ویدانیک

مدیریت کارخانه

مدیریت کارخانه شرکت آلیاژ جوش آریا

website

مدیر عامل شرکت مهندسی ویدانیکبدینوسیله از شرکت ویدانیک بابت درایور موتورهای DC که از آنها در ساخت تابلو کنترل دستگاه جوش تمام اتوماتیک این شرکت استفاده شده کمال تشکر و قدردانی را می نمایم. امید با استعانت از درگاه الهی به موفقیت های روزافزون دست یابید.

مهندس فرهاد ربیعی رودسری

مهندس فرهاد ربیعی رودسری رئیس ابزار دقیق و مخابرات - پتروشیمی رازی

website

مدیر عامل شرکت مهندسی ویدانیک بدینوسیله از تلاش جنابعالی و همکاران محترم شرکت ویدانیک جهت طراحی،ساخت و نصب سیستم کنترل دستگاه بورینگ ماشین کارگاه مرکزی این مجتمع کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.با امید به اینکه، در پرتو الطاف بیکران ایزد توانا و با همت و حمیت جنابعالی، همراه و همنوا با جهش علمی مسیر پیشرفت و توسعه کشور فراهم گردد.